Beskärning


När vi utför en beskärning så kommer vi ut och gör en bedömning av trädet och dess hälsa, om det har några skador, om det är angripet av röta etc, hur belastning är fördelat genom trädet och hur det påverkar olika delar av trädet. Efter det går vi igenom era önskemål och

tar fram den bästa lösningen för er och trädets bästa.


Det kan vara en kronreducering där vi tar ner hela kronan i storlek.


Glesar ur kronan för att få en bättre miljö i trädet, vinden blåser lättare genom trädet och blir mindre vindkänsligt.


En balanserande beskärning för träd som har en ojämn viktfördelning mot stammen.


Utrensning av döda grenar och grenar som har hög påfrestning mot stammen.


Skapa bättre förutsättningar i fruktträd för att stimulera fruktsättning.


Certifierade i Trädvård och Trädbeskärning
 

Trädfällning


Vi strävar efter att göra varje jobb så effektivt det bara går och utgångspunkt är om det går att fälla från marken. Säker skog motorsågs körkort är en självklarhet. Likaså ansvarsförsäkring. Om inte det går att fälla från marken så klättrar vi och plockar ner trädet bit för bit.

Med minimal påverkan på omgivning. Många gånger firar vi ner stamdelarna också för att inte omgivning skall ta skada.


Alla träd oavsett storlek och skick tar vi oss an!


Bortforsling


Vi tillhandahåller bortforsling av träden då kunden önskar detta, I maskinparken finns flismaskiner som gör arbetet effektivt, även grävmaskin med grip för att snabbt kunna arbeta undan ris och träddelar, Markskyddsmattor som gör att vi kan minimera påverkan på mark och trädgård.Stubbfräsning


Vi har även stubbfräs i maskinparken som gör att vi kan fräsa bort era stubbar, återställa med jord och så gräsfrön så att en plats där det tidigare stått ett träd kan bli gräsmatta. 


Låt oss hitta lösningen för er !